Kamis, 11 September 2008

KEOM LEBARAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Sadayapuji kagungan Allah, pangeran anu murbeng alam, anu parantos ngadugikun urag kn dinten ka sabelas din bulan adhnau ayeuna. Shalwat arengslm mugi dittkundjnnlmHaiban wabiyanaMuhmmd SAW. k kelargnapr sabtnadugi k urng slku matn anteepo ti dugi ka poekiyamh. kumaha Ibu/bapa sadayana daramang?

hapunten anu ksuhun, sok bilih aya cariosan sim kuring "anu
pondok matak nyogok, anu panjang matak matak nyugak" pondok jadi orok panjang jadi budak.
Teu baleg pisan nya Ulama Islam Indonesia mah....Teu bisa akur !!... Pamarentahna teu boga wibawa deuih”

+ “Kunaon euy kukulutus teu pugah-puguh?”

- “Atuda keuheul dina kalender ge jentre lebaran teh tanggal 13, tapi can nanaon Muhammadiyah geus ngumumkeun lebarana poe Jumaah tanggal 12. Kuduna mah jiga di Arab Saudi, raja nu netepkeun idul fitri jeung idul adha teh..... rakyat jeung ulama mah nurut we mun geus jadi kaputusan pamarentah mah. Teu guminter jiga didieu...... ngabingungkeun umat!”

+ “Oh kitu!! ari ayeuna maneh puasa..........??”

- “Emhhh....... henteu euy..... loba halangan” tembalna bari balaham belehem